Teaching


Education


Mohammad Shihab, S.I.Kom, M.I.Kom.


President University Campus, Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Jababeka, Cikarang Baru, Bekasi 17550, Indonesia.

Telephone : +62 21 8910 9762-63

Email : shihab@president.ac.id